0 Vac/Vic 195 Ste/Ave P8, Palmdale, CA 93591 – SR19173392 - John Hi...